Bồ câu trống ấp trứng hay không? Bạn có thắc mắc vấn đề này


Nhiều bạn thắc mắc bồ câu trống ấp trứng hay không. Vấn đề này nếu ai chưa nuôi bồ câu hoặc nuôi bồ câu thương phẩm cũng có thể không biết nhưng những ai ấp trứng bồ câu thì chắc chắn sẽ biết. Bồ câu khi đẻ trứng thì cả chim trống và chim mái đều tham gia ấp trứng và thời gian ấp gần tương đương nhau. Thậm chí có những trường hợp chim trống ham ấp còn ấp nhiều hơn cả chim mái.

Bồ câu trống ấp trứng hay không

Bồ câu trống ấp trứng hay không

Bồ câu trống ấp trứng hay không

Nếu bạn nuôi bồ câu làm giống thì khi phối giống thường sẽ nhốt từng cặp chim vào lồng riêng. Bồ câu thường đẻ 2 trứng mỗi lứa và sau khi ấp nở thành con non được một thời gian ngắn bồ câu lại có thể tiếp tục đẻ. Trong quá trình ấp trứng, cả chim trống và chim mái đều tham gia quá trình ấp. Bồ câu thường khá ham ấp và đôi khi chim bố mẹ còn tranh ấp với nhau. Do vậy, nếu bạn thắc mắc bồ câu trống ấp trứng hay không thì câu trả lời là có.

Bên cạnh việc cùng ấp trứng thì bồ câu trống và bồ câu mái cũng cùng tham gia việc nuôi con. Nếu cả bồ câu trống và bồ câu mái đều chăm con thì con non sẽ lớn rất nhanh. Ngược lại, nếu chỉ có bồ câu trống hoặc bồ câu mái chăm con thì con non vẫn sống được nhưng sẽ không lớn nhanh được như cả hai bố mẹ chăm.

Như vậy, với các thông tin trên, trả lời câu hỏi bồ câu trống ấp trứng hay không thì câu trẩ lời là có. Tất nhiên, bồ câu trống không ấp trứng một mình, khi bồ câu trống ấp thì bồ câu mái sẽ không ấp và ngược lại. Đôi khi bồ câu bố mẹ còn tranh ấp với nhau nên nếu các bạn thấy cả chim trống và chim mái đều ấp thì đó là chuyện binh thường.


Bài viết liên quan: