Máy ấp trứng tiếng anh là gì? hatcher hay incubator

Trong những bài viết trước, Mactech đã giới thiệu cho các bạn về các dòng máy ấp trứng này. Bên cạnh đó, nhiều bạn lại thắc mắc máy ấp trứng tiếng anh là gì vì thấy trên vỏ hộp máy ấp trứng nhập khẩu thường ghi incubator và hatcher....

Đọc thêm

Được đăng vào