Triển khai Dự án nuôi gà lông màu thương phẩm theo hướng VietGAP tại Vĩnh Phúc


Hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có chăn nuôi phát triển, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm, sản lượng hàng năm đạt khoảng 29 nghìn tấn thịt. Mặc dù sản lượng tạo ra trên thị trường lớn nhưng Vĩnh Phúc hiện vẫn chưa xây dựng được thương hiệu gà thịt cho riêng mình. Chính vì vậy mà giá trị của sản phẩm tạo ra không được cao.

Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà lông màu (Lương Phượng, ri lai, mía lai) thương phẩm theo hướng VietGHAP gắn với tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng”.

Để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Vĩnh Phúc đã xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri lai thương phẩm theo hướng VietGAHP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Mô hình có sự tham gia của 05 hộ dân ở huyện Sông Lô và huyện Tam Dương với quy mô 4.000 con. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% con giống, 30% thức ăn hỗn hợp, vắc-xin, thuốc thú y và hóa chất sát trùng chuồng trại.

Sau gần 2 tháng từ khi triển khai mô hình hiện nay, con giống được cấp cho các hộ đang phát triển tốt, trọng lượng đạt từ 0,8 – 1kg, tỷ lệ sống sau giai đoạn úm đạt 98%. Với sự quan tâm sát sao của các cán bộ khuyến nông, chắc chắn mô hình sẽ đạt được kết quả cao.

Nông dân được hướng dẫn làm chuồng úm gà

Sau gần 2 tháng triển khai, gà đạt trọng lượng từ 0,8 – 1,0 kg/con.

Xem thêm: Máy ấp trứng gà lông màu, máy ấp trứng gà lương phượng


Bài viết liên quan: