Cách sử dụng máy ấp trứng Mactech


Máy ấp trứng mini Mactech với tính năng hoàn toàn tự động, ấp được nhiều loại trứng khác nhau đạt tỷ lệ nở cao và dễ sử dụng đã và đang được bà con trong cả nước tin dùng. Đối với máy ấp trứng mini loại 50 trứng, 100 trứng và 200 trứng có bộ điểu khiển giống nhau vì thế cách sử dụng cũng như nhau. Sau đây là cách sử dụng máy ấp trứng mini  Mactech.

 Bảng điều khiển Máy sấy mini Mactech

Bảng điều khiển Máy sấy mini Mactech

Trước khi cho máy vào hoạt động bà con ấn giữ nút Khởi động(0) cho đến khi các thông số trên máy thay đổi thì bỏ ra.
Tiếp theo bà con ấn giữ nút Chế độ(1) cho đến đèn ở vị trí Đặt nhiệt sáng. Đây là chế độ đặt nhiệt độ ấp trứng, bà con ấn nút Tăng(3) hoặc Giảm(2) để tăng giảm nhiệt độ đặt.

 Chế độ đặt nhiệt

Chế độ đặt nhiệt
Tiếp theo ấn giữ phím Chế độ(1) màn hình chuyển sang chế độ Giờ đảo. Thời gian đảo trứng tự động là 120 phút đảo 1 lần.

 Chế độ đảo trứng tự động

Chế độ đảo trứng tự động

Tiếp tục ấn giữ phím Chế độ(1) màn hình chuyển sang chế độ nhiệt độ chạy quạt quá nhiệt. Ở chế độ này khi nhiệt độ cao hơn nhiệt độ thực trong máy cao hơn nhiệt đặt thì quạt quá nhiệt sẽ quay.

 Nhiệt độ đặt để quay quạt quá nhiệt

Nhiệt độ đặt để quay quạt quá nhiệt

Ví dụ nhiệt độ đặt là 37,5, nhiệt độ đặt ở chế độ quay quạt quá nhiệt là 0,2 thì khi nhiệt độ trong máy quá 37,7 độ thì quạt quá nhiệt sẽ quay đẩy bớt nhiệt ra ngoài.
Để kiểm tra quạt quá nhiệt có quay không ta ấn giữ phím Chế độ(1) cho đến khi đèn Đang đảo sáng lên. Ở trạng thái này quạt quá nhiệt sẽ sẽ quay, khi sờ tay vào quạt thấy luồng gió thổi ra là được.

 Chế độ chạy thử, màn hình nhảy các thông số khác nhau và quạt quá nhiệt sẽ quay

Chế độ chạy thử, màn hình nhảy các thông số khác nhau và quạt quá nhiệt sẽ quay

Hi vọng với bài viết này bà con sẽ sử dụng máy ấp trứng dễ dàng hơn. Chúc bà con thành công!

Tài liệu nên đọc:


Bài viết liên quan: