Cách tắt chế độ đảo tự động trên máy ấp trứng công nghiệp Mactech


Máy ấp trứng Mactech chia làm 2 loại là máy ấp trứng gia đìnhmáy ấp trứng công nghiệp. Dòng máy ấp trứng gia đình các tính năng thường được cài đặt sẵn và người dùng chỉ điều chỉnh được nhiệt độ. Ngược lại, máy ấp trứng công nghiệp có nhiều tính năng có thể điều chỉnh được. Trong bài viết này, Mactech sẽ giúp các bạn biết cách tắt chế độ đảo tự động trên máy ấp trứng công nghiệp Mactech.

Cách tắt chế độ đảo tự động trên máy ấp trứng công nghiệp Mactech

Cách tắt chế độ đảo tự động trên máy ấp trứng công nghiệp Mactech

Để tắt chế dộ đảo tự động trên máy ấp trứng cỡ lớn Mactech khá đơn giản. Các bạn có thể xem chi tiết cách tắt trong hướng dẫn sử dụng, hoặc làm theo các bước sau đây:

  1. Mở khóa bộ điều khiển vào chế độ cài đặt
  2. Ấn nút CHỌN CHẾ ĐỘ cho đến màn hình đặt giờ đảo (DAT GIO DAO)
  3. Ấn nút tăng giảm để giảm thời gian đảo về 0
  4. Màn hình đặt giờ đảo hiển thị Che do: KHONG DAO là được
  5. Chờ vài giây hoặc ấn giữ nút CHỌN CHẾ ĐỘ đến khi màn hình trên bộ điều khiển thoát khỏi chế độ cài đặt trở về như ban đầu là được.
  6. Màn hình trên hộp điều khiển ở vị trí báo thời gian đảo sẽ hiển thị KO DAO là thành công.

Các bạn xem thêm trong hình bên dưới:

Cách tắt chế độ đảo tự động trên máy ấp trứng công nghiệp Mactech

Màn hình bảng điều khiển khi máy đang hoạt động

Cách tắt chế độ đảo tự động trên máy ấp trứng công nghiệp Mactech

Ấn nút KHÓA trên hộp điều khiển để vào chế độ cài đặtCách tắt chế độ đảo tự động trên máy ấp trứng công nghiệp Mactech

Ấn nút CHỌN CHẾ ĐỘ đến khi màn hình hiển thị DAT GIO DAOCách tắt chế độ đảo tự động trên máy ấp trứng công nghiệp Mactech

Ấn nút GIẢM trên bảng điều khiển để thời gian đảo từ 120 phút giảm về 0. Màn hình sẽ hiển thị Che do: KHONG DAOCách tắt chế độ đảo tự động trên máy ấp trứng công nghiệp Mactech

Đợi vài giây cho đến khi màn hình trên hộp điều khiển trở về ban đầu. Lúc này vị trí góc dưới cùng bên phải sẽ không hiển thị thời gian đảo nữa mà hiển thị KO DAO

Một lưu ý nhỏ là khi máy các bạn tắt chế độ đảo trứng của máy ấp thì nên để khay ấp ở vị trí nằm ngang cho dễ kiểm tra trứng. Để khay ấp ở vị trí nằm ngang, trước khi tắt chế độ đảo các bạn hãy ấn nút TEST màu đen trên hộp điều khiển. Máy ấp sẽ bắt đầu đảo trứng, đợi đến khi khay ấp ở vào vị trí nằm ngang thì ấn nút RESET màu đen ở dưới nút TEST. Tiếp đến các bạn làm theo các bước trên để tắt chế độ đảo là được.


Bài viết liên quan: