Cách thử trứng gà bằng nước


Thử trứng gà bằng nước là phương pháp soi trứng dân gian để kiểm tra xem phôi trứng có phát triển không. Soi trứng bằng nước thường soi từ ngày 12 đến ngày 14. Dưới đây là cách thử trứng gà bằng nước

Cách soi trứng gà bằng nước

Cũng như các phôi thai khác. Khi đến giai đoạn giữa của chu kì phát triển, phôi thai hoàn thiện các bộ phận và bắt đầu cử động. Khi đặt trứng gà đang ấp xuống nước, gà cử động chân, cánh hoặc đầu sẽ làm trứng động đậy. Khi đó sẽ biết được phôi còn sống hay không. Nếu không động đậy thì có thể phôi đã chết. Nếu bạn thử quá sớm cũng không thấy được sự chuyển động của phôi thai. Vậy thử trứng bằng nước ngày thứ bao nhiêu thì phù hợp?

Thử trứng bằng nước ngày thứ bao nhiêu?

Thử trứng bằng nước chỉ dùng được khi phôi thai đã hoàn thiện các bộ phận và bắt đầu cử động. Dưới đây là thời gian thử trứng bằng nước ở 1 số loại gia cầm, chim.

  • Gà: ngày 14
  • Vịt, ngan, ngỗng: Ngày 20
  • Chim bồ câu, chim cút: ngày 10-12
  • Chim công, chim trĩ: ngày 16
  • Đà điểu: ngày 25

Xem thêm: Thời gian ấp trứng gà, vịt, cách soi trứng gà


Bài viết liên quan: