Máy ấp trứng có tốn điện không? tốn nhiều hay tốn ít


Có nhiều bạn gần đây khi hỏi về máy ấp trứng thường thắc mắc về vấn đề điện năng tiêu thụ của máy. Các bạn thường thắc mắc máy ấp trứng có tốn điện không và tốn nhiều hay tốn ít. Tùy theo từng dòng máy khác nhau mà lượng điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hay ít nhưng Mactech có thể nói là máy ấp trứng tốn khá ít điện năng.

Máy ấp trứng có tốn điện không? tốn nhiều hay tốn ít

Máy ấp trứng có tốn điện không

Máy ấp trứng có tốn điện không

Máy ấp trứng hiện nay của hãng Mactech có công suất ở mức trung bình và tốn khá ít điện năng. Các dòng máy ấp mini có công suất lớn nhất chỉ khoảng dưới 200W và các máy ấp công nghiệp tùy loại sẽ có công suất lớn nhất vào khoảng 1000 - 2000W. Tuy nhiên, đây là công suất lớn nhất, còn thực tế công suất trung bình của các dòng máy ấp mini chỉ vào khoảng 30 - 40W, công suất của các dòng máy ấp công nghiệp chỉ khoảng 80 - 300W tùy loại.

Nếu các bạn tính toán cụ thể điện năng tiêu thụ nếu máy ấp dùng cả tháng thì các dòng máy mini chỉ tiêu thụ khoảng dưới 30 số điện còn dòng máy ấp công nghiệp tiêu thụ khoảng 70 - 200 số điện mỗi tháng. Chi tiết về cách tính điện năng tiêu thụ các bạn tham khảo theo cách tính dưới đây.

Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng của máy ấp

Điện năng tiêu thụ trong một tháng của máy ấp trứng được tính bằng công suất trung bình nhân với thời gian máy hoạt động theo giờ.

Điện năng tiêu thụ = công suất trung bình x thời gian máy ấp hoạt động

Trong đó: 

  • Điện năng tiêu thụ: đơn vị là W
  • Công suất trung bình: đơn vị W/h
  • Thời gian máy hoạt động: đơn vị là giờ.

Ví dụ, máy ấp 200 quả của Mactech có điện năng tiêu thụ trung bình vào khoảng 40W/h. Điện năng tiêu thụ mỗi tháng = 40 w/h x 24h x 30 ngày = 28.800 w ~ 28,8 số điện.

Tên máy

Công suất trung bình

Điện năng tiêu thụ tháng

Máy ấp trứng 50 quả 30 W/h 21,6 kW
Máy ấp trứng 100 quả 35 W/h 25,2 kW
Máy ấp trứng 200 quả 40 W/h 28,8 kW
Máy ấp trứng 600 quả 80 W/h 57,6 kW
Máy ấp trứng 1000 quả 90 W/h 64,8 kW
Máy ấp trứng 2000 quả 150 W/h 108 kW
Máy ấp trứng 3000 quả 230 W/h 165,6 kW
Máy ấp trứng 5000 quả 300 W/h 216 kW

Với những thông tin trên, hi vọng bạn sẽ không còn phải thắc mắc về vấn đề máy ấp trứng có tốn điện không. Các số liệu trên áp dụng cho dòng máy ấp của Mactech. Nếu bạn muốn tính khả năng tiêu thụ điện trên máy ấp trứng của các hãng khác thì hãy tính theo công thức trên nhưng nhớ xem công suất trung bình của từng loại máy để tính nhé.


Bài viết liên quan: