giá cà phê đang có su thế giảm trong 3 ngày gần đây


Hôm nay (25/03) giá cà phê tại thị trường Việt Nam và thế giới đều giảm mạnh. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 05/17 giảm 24 USD/tấn hay -1,11% xuống còn 2.139 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng giảm 23 - 25 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 05/17 giảm 2,90 cent/lb hay -2,06% xuống còn 137,60 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng giảm 2,85 - 2,90 cent/lb. Sáng nay, giá cà phê trong nước giảm 500 ngàn đồng/tấn, xuống còn 45,4 - 46,3 triệu đồng/tấn.

Chi tiết giá cà phê Việt Nam và thế giới 25/3

Cà phê thị trường thế giới

Cà phê thị trường thế giới

Giá cà phê tại Việt Nam

Giá cà phê tại Việt Nam

Giá cà phê Robusta (sàn Liffe - London, Anh) - Nguồn: theice.com

Giá cà phê Robusta (sàn Liffe - London, Anh) - Nguồn: theice.com

Giá cà phê Arabica (sàn ICE - New York, Mỹ) - Nguồn: theice.com

Trước đó ngày 24/03, giá cà phê tại thị trường Việt Nam không thay đổi, giá cà phê thế giới cũng không thay đổi hoặc tiếp tục giảm. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 05/17 giảm 1 USD/tấn hay -0,05% xuống còn 2.163 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng không thay đổi hoặc giảm nhẹ 1 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 05/17 giảm 1,20 cent/lb hay -0,85% xuống còn 140,50 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng giảm 1,10 - 1,15 cent/lb. Sáng nay, giá cà phê trong nước không thay đổi, vẫn ở mức 45,9 - 46,8 triệu đồng/tấn.

Vào ngày 23/03, giá cà phê tại thị trường Việt Nam và thế giới đều tiếp tục giảm. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 05/17 giảm 7 USD/tấn hay -0,32% xuống còn 2.164 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng giảm 6 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 05/17 giảm mạnh 3,05 cent/lb hay -2,11% xuống còn 141,70 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng giảm mạnh 3,05 - 3,10 cent/lb. Sáng nay, giá cà phê trong nước giảm nhẹ 100 ngàn đồng/tấn, xuống còn 45,9 - 46,8 triệu đồng/tấn.

Bài viết liên quan

Hiệp hội cafe Việt Nam kêu gọi cùng nhau chơi đẹp

Festival cà phê tại Buôn Mê Thuột

Máy sấy Cafe công suất lớn


Bài viết liên quan: