Độ ẩm ấp trứng gà phù hợp và ảnh hưởng của độ ẩm khi ấp trứng


Khi ấp trứng gà hay trứng gia cầm thì các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm ảnh hưởng rất nhiều đến tỉ lệ nở của trứng. Bài viết này MacTech Việt Nam sẽ cùng các bạn tìm hiểu về ảnh hưởng của độ ẩm và độ ẩm phù hợp trong kỹ thuật ấp trứng gà.

Trước khi nói đến độ ẩm thích hợp đặt cho máy ấp trứng trong quá trình ấp trứng chúng ta sẽ đi tìm hiểu những ảnh hưởng của độ ẩm. Độ ẩm cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tỉ lệ nở của trứng đặc biệt là khi ấp trứng vịt, trứng thủy cầm.

do am thich hop ap trung ga

Hai ảnh hưởng quan trọng của độ ẩm đến ấp trứng

Điều hòa bay hơi nước từ trứng

Độ ẩm trong máy ấp trứng sẽ ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đến độ bay hơi nước của trứng. Nếu độ ẩm giảm lượng bay hơi nước của trứng giảm và ngược lại. Khi bay hơi nước nhiều đồng nghĩa với khối lượng trong trứng giảm và quá trình trao đổi chất trong trưng cũng giảm.

Trong thời gian từ ngày đầu đến ngày thứ 10 thì nên duy trì độ ẩm trong máy để trứng không bị bay hơi nước. Để đảm bảo lượng nước trong trứng giúp các dưỡng chất trong lòng trắng và lòng đỏ dễ hòa tan, cung cấp cho phôi phát triển bình thường, giảm tỉ lệ chết phôi.

Độ ẩm đặt cho thời gian này là khoảng 60-65% để giảm độ bay hơi nước trong trứng. Khi ấp đến giữa chu kỳ ấp (khoảng từ ngày thứ 10) thì cần độ ẩm tương đối, lúc này nên duy trì độ ẩm khoảng 68%. Trong thời gian này mục đích để đủ bay hơi nước nội sinh tạo ra trong quá trình trao đổi chất của phôi.

Khi phôi đã phát triển thành gà con, thì độ ẩm trong trứng sẽ cần cao hơn để trứng không bị sát giúp gà dễ nở hơn. Vì độ ẩm trong máy sẽ điều hòa độ ẩm trong trứng do đó để độ ẩm trong trứng cao thì độ ẩm trong máy phải cao hơn các giai đoạn khác. Nếu độ ẩm trong máy thấp sẽ làm gà con chết trong trứng. Ở giai đoạn này gà con chuẩn bị nở nên để độ ẩm khoảng 75-80% là phù hợp. Không nên để cao hơn vì nếu để cao hơn gà sẽ nở chậm, lông bết.

Việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm rất quan trọng, quyết định đến tỉ lệ nở, chất lượng con giống. Bạn nên lựa chọn các loại máy ấp trứng tự động có thương hiệu. Dưới đây là một vài gợi ý các máy ấp trứng bạn nên chọn

>> Máy ấp trứng 50 trứng | Máy ấp trứng 100 trứngMáy ấp trứng 200 trứng

>> Máy ấp trứng 600 trứngMáy ấp trứng 1000 trứngMáy ấp trứng 2000 trứng | Máy ấp trứng 3000 trứng

Độ ẩm ảnh hưởng đến sự tỏa nhiệt của trứng

Trong nửa giai đoạn đầu của chu kỳ ấp (đối với trứng gà là 21 ngày. Xem thêm: thời gian ấp trứng) trứng đang hấp thụ nhiệt từ môi trường. Quá trình bay hơi nước của trứng sẽ làm giảm nhiệt độ của trứng. Do vậy trong giai đoạn này cần giảm bay hơi nước trong trứng để góp phần giữ nhiệt bằng cách đảm bảo độ ẩm trong máy (như ở trên đã trình bày). Và nhiệt độ trong máy ấp trứng giai đoạn này cũng phải lớn hơn nhiệt độ trong máy ấp trứng ở giai đoạn gần nở.

Khi ở nửa sau của chu kỳ ấp quá trình trao đổi chất trong trứng diễn ra mạnh mẽ, trứng sẽ tảo nhiều nhiệt. Do đó trứng sẽ bay hơi nước nhiều hơn, nhiệt độ trong trứng sẽ cao hơn nhiệt độ đặt trong máy ấp. Do đó lúc này cần giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm trong máy ấp (hoặc máy nở) để điều hòa nhiệt độ của trứng. Đồng thời giúp trứng dễ nở hơn và trứng gà không bị sát vỏ.

Tổng kết lại đối với ấp trứng đơn kỳ ta đặt độ ẩm như sau:

+ Giai đoạn nửa chu kỳ đầu đặt độ ẩm khoảng: 60-65%

+ Giai đoạn nửa chu kỳ sau độ ẩm đặt khoảng: 70-75%

Lưu ý: việc thay đổi độ ẩm và nhiệt độ chỉ áp dụng cho ấp đơn kỳ. Nếu ấp đa kỳ thì chỉ thay đổi nhiệt độ và độ ẩm ở mẻ ấp đầu tiên, những mẻ ấp tiếp theo giữ nguyên nhiệt độ và độ ẩm đặt

 

Bạn nên xem thêm bài viết:

 


Bài viết liên quan: