Trứng gà có trống là gì? Trứng gà không trống là gì?


May ap trung - Trứng gà có trống là gì hay trứng gà không trống là gì là thắc mắc của khá nhiều bạn khi mới học ấp trứng gà. Dù bạn cho gà ấp tự nhiên hay ấp bằng máy ấp trứng gà thì vẫn cần phải biết trứng gà có trống là gì. Trong bài viết này, Mactech sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Trứng gà có trống là gì? Trứng gà không trống là gì?

Trứng gà không trống là gì

Trứng gà có trống là gì

Như các bạn đã biết, khi gà mái đủ tuổi thành thục sẽ bắt đầu chịu trống và đẻ trứng. Trứng đầu tiên đẻ ra khá nhỏ gọi là trứng gà so hay trứng gà con so. Các trứng sau gà sẽ đẻ trứng to dần lên và đạt kích thước tiêu chuẩn. Khi lấy trứng gà mang đi ấp, nếu phôi trứng phát triển bình thường và soi trứng thấy có tim phôi cùng những mạch máu nhỏ phát triển ra xung quanh tức là trứng đó có trống.

Như vậy, trứng gà có trống là trứng gà đã được gà trống thụ tinh. Khi mang đi ấp, phôi trứng có khả năng phát triển thành gà con thì trứng đó là trứng gà có trống. Để xác định trứng gà có trống hay không thường phải ấp vài ngày (5 - 7 ngày) sau đó soi trứng mới xác định được trứng có phôi hay không. Còn trứng gà khi chưa ấp thì bằng việc quan sát hay soi trứng sẽ không có dấu hiệu nào để biết trứng đó có trống hay không. 

Trứng gà có trống là gì? Trứng gà không trống là gì?

Trứng gà có trống là gì

Trứng gà không trống là gì

Ngược lại với trường hợp trên, trứng gà không trống là loại trứng gà không được gà trống thụ tinh. Khi mang trứng này đi ấp phôi trứng sẽ không phát triển được. Khi ấp trứng gà không trống 5 - 7 ngày các bạn soi trứng sẽ thấy trứng không khác gì lúc chưa ấp. 

Để phân biệt giữa trứng gà không trống và trứng gà có trống, thường người ấp cần phải ấp vài ngày sau đó soi trứng mới biết được. Đây là cách đơn giản nhất để phân biệt giữa trứng có trống và trứng không trống.

Trứng gà có trống là gì? Trứng gà không trống là gì?

Trứng gà không trống là gì

Như vậy, có thể tổng kết rằng, trứng gà có trống là loại trứng gà đã được thụ tính, khi ấp trứng này phôi trứng sẽ phát triển thành gà con. Còn trứng gà không trống loại trứng gà chưa được thu tinh. Khi ấp tứng gà không trống phôi trứng sẽ không phát triển được thành gà con. Để phân biệt trứng gà có trống và không trống, cách duy nhất hiện nay là ấp thử 5 - 7 ngày sau đó soi trứng. Trứng nào phôi phát triển có tim phôi và mạch máu thì là trứng có trống, trứng nào vẫn nguyên như lúc ban đầu ấp là trứng không trống.


Bài viết liên quan: