Các thông số cần biết khi ấp trứng bằng máy


Khi ấp trứng gia cầm, thủy cầm bằng máy ấp trứng bạn cần chú ý những yếu tố như nhiệt độ, thời gian, độ ẩm khi ấp trứng. Đối với từng loại gia cầm khác nhau có thời gian ấp nở, nhiệt độ ấp khác nhau vì thế muốn ấp trứng tốt hãy xem các thông số chi tiết dưới đây.

Thời gian ấp

Bảng thời gian ấp trứng các loại gia cầm của Mactech

Loại gia cầm, thủy cầm Thời gian ấp nở (ngày)
20-21
Vịt 28
Ngan 33-34
Ngỗng 30-31
Bồ câu 18
Chim trĩ 23-24
Chim cút 16-16
Đà điểu 43
Chim công 26-27

Nhiệt độ ấp trứng

Bảng nhiệt độ ấp trứng

Loại gia cầm, thủy cầm Thời gian ấp nở (độ C)
Gà ta, gà chọi, gà Đông tảo 37,4-37,8
Gà Tân châu, gà tre bắc 37,4-37,6
Gà Mỹ, gà Jap, gà Peru 37,3-37,5
Gà serama 2 tuần đầu:37,0. từ tuần thứ 3 để 37,0
Vịt, Ngan, Ngỗng 2 tuần đầu:37,8. từ tuần thứ 3 để 37,8
Chim bồ câu 37,4-37,8
Chim cút, chim trĩ 37,3-37,5
Đà điểu 10 ngày đầu: 36,7-37. ngày 11-39:36,3-36,5. ngày 40-43: 35,5-36,0
Chim công tuần 1:37,0-38,2. 7 tuần 2:36,5-37. tuần 3:36,2-36,5. còn lại để 36,2 

Các vấn đề gặp phải khi ấp trứng

Các triệu chứng Nguyên nhân
Soi không có vòng máu hoặc sự phát triển của phôi thai

Trứng không có trông,

Bố mẹ thiếu dinh dưỡng

Trứng được lưu trữ quá lạnh hoặc để quá lâu

Máu hoặc phôi thai nhỏ

Để nhiệt độ ấp quá cao

Trứng được lưu trữ nhiệt độ dưới 4,5 hoặc trên 26 độ C trước khi ấp

Chết phôi trước thời gian nở

Trứng không được đảo ít nhất 3 lần 1 ngày

Thiếu thông gió

Máy ấp để nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp

Gà mẹ không ăn đủ chất

Chết phôi trước thời gian nở

Độ ẩm trung bình thấp

Nhiệt độ trung bình thấp

Độ ẩm thấp tại thời điểm nở

Nhiệt độ cao quá mức cho phép trong khoảng thời gian thấp

Nở sớm, rốn đẫm máu Nhiệt độ quá cao
Trứng nở hoặc khẩy mỏ trễ hơn ngày nở Nhiệt độ quá thấp

Thời gian nở kéo dài

Một số con khẩy mỏ sớm nhưng thời gian nở hoàn thiện kéo dài.

Nhiệt độ quá cao
Gà con bị què, tật

Bất thường trong phát triển

Gà mái thiếu dinh dưỡng

Máy ấp nhiệt độ quá cao

Các lưu ý khi ấp trứng

Trứng gà các loại nên làm mát 1 lần vào ngày thứ 15.

Đối với thủy cầm như vịt, ngan, ngỗng thì sau ngày 15 nên làm mát mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 30 phút.

Độ ẩm để khoảng 55-65% là phù hợp với hầu hết các loại trứng.

Bài viết liên quan

Cách ấp trứng vào mùa đông

Lưu ý quạt gió khi ấp trứng


Bài viết liên quan: