Mật độ úm gà con bao nhiêu là phù hợp, cho gà mẹ ấp có cần úm không


Nuôi gà là hướng chăn nuôi được rất nhiều gia đình lựa chọn vì kỹ thuật nuôi gà khá phổ biến và không hề khó. Tuy nhiên, vẫn có một số vẫn đề liên quan đến kỹ thuật nuôi gà mà các bạn cần đặc biệt lưu ý, một trong số đó là việc úm gà con. Trong quá trình úm gà con, các bạn phải đảm bảo được nhiệt độ úm, mật độ úm thích hợp và tránh gió lùa cho gà con. Một trong các yếu tố mà các bạn thường gặp sai sót đó là mật độ úm gà con không thích hợp. Trong bài viết này, Mactech sẽ hướng dẫn và giải thích cụ thể cho các bạn về mật độ úm gà con để các bạn hiểu hơn và không mắc phải lỗi khi úm gà con.

Mật độ úm gà con bao nhiêu là phù hợp, cho gà mẹ ấp có cần úm không

Mật độ úm gà con bao nhiêu là phù hợp

Khi gà con mới nở và đã khô lông thì sẽ bắt đầu chuyển sang chuồng úm để úm gà con. Về cách làm chuồng úm cũng như các vấn đề liên quan đến cách úm gà con Mactech sẽ không nêu lại nữa. Trong phần này, chúng ta sẽ chỉ đi sâu tìm hiểu về mật độ úm gà con mà thôi. Về mật độ úm gà con, các bạn phải đảm bảo được mật độ phù hợp không quá thưa và cũng không quá chật. Nếu mật độ thưa sẽ không tận dụng được thân nhiệt của gà con để sưởi ấm cho nhau. Nếu mật độ quá chật sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của gà con. Tùy theo kích thước của từng loại gà mà mật độ sẽ thay đổi ít nhiều theo tuần:

  • Tuần đầu tiên (0 - 7 ngày): mật độ úm gà khoảng 30 - 50 con/m2
  • Tuần thứ hai (8 - 14 ngày): mật độ úm gà 20 - 30 con/m2
  • Tuần thứ ba (15 - 21 ngày): mật độ úm gà 15 - 25 con/m2
  • Tuần thứ tư (22 - 28 ngày): mật độ úm gà 12 - 20 con/m2

Đối với các giống gà to, lớn nhanh thì các bạn có thể cho mật độ thấp một chút, các giống gà nhỏ các bạn có thể cho mật độ cao nhưng không nên vượt quá mật độ vừa nêu trên. Ngoài ra, mỗi chuồng úm các bạn không nên làm quá to, diện tích chuồng úm tốt nhất nhỏ hơn 6m2 là tốt nhất.

Xem thêm: Úm gà con trong bao lâu thì thả chuồng

Mật độ úm gà con bao nhiêu là phù hợp, cho gà mẹ ấp có cần úm không

Cho gà mẹ ấp có cần úm không

Ngoài mật độ úm gà con vừa kể trên, nhiều bạn thắc mắc cho gà mẹ ấp có cần úm không. Vấn đề này chắc do bạn chưa cho gà ấp và tự chăm con nên mới thắc mắc như vậy. Khi cho gà mẹ ấp trứng, khoảng 20 ngày sau trứng sẽ nở thành gà con. Lúc này thân nhiệt của gà mẹ vẫn cao gần bằng lúc ấp trứng để ủ ấm cho gà con. Việc ủ ẩm này cũng tương tự như úm gà con vậy. Thế nên nếu bạn cho gà mẹ nuôi con thì không cần phải úm gà con mà cho gà con theo mẹ là được.

Nếu bạn cho gà mẹ ấp trứng nhưng không cho gà mẹ nuôi con tức là trứng nở bạn cho gà con tách mẹ luôn thì bạn vẫn phải úm gà con như bình thường. Sau khoảng 28 ngày úm thì có thể cho gà con ra chuồng để nuôi.

Mật độ úm gà con bao nhiêu là phù hợp, cho gà mẹ ấp có cần úm không

Với những thông tin về mật độ úm gà con như trên, có thể thấy rằng mật độ úm tùy theo kích thước của gà con. Khi gà con còn nhỏ 1 - 7 ngày tuổi các bạn nên úm với mật độ từ 30 - 50 con/m2. Tuần thứ hai các bạn úm với mật độ 20 - 30 con/m2. Tuần thứ ba các bạn úm với mật độ 15 - 25 con/m2 và tuần thứ tư các bạn úm với mật độ 12 - 20 con/m2. Sau 4 tuần úm các bạn có thể thả gà con ra chuồng hoặc thả vườn để nuôi mà không cần phải úm nữa.


Bài viết liên quan: