Máy sấy thăng hoa có phải máy sấy đông khô không


Nhiều bạn thắc mắc máy sấy thăng hoa có phải máy sấy đông khô không. Trả lời luôn cho các bạn hai tên gọi này đều để chỉ một loại máy sấy mà thôi. Do cách sấy của loại máy này nên có nhiều tên gọi khác nhau như máy sấy thăng hoa, máy sấy đông khô, máy sấy lạnh thăng hoa, máy sấy thăng hoa đông khô hay máy sấy âm sâu.

Máy sấy thăng hoa có phải máy sấy đông khô không

Máy sấy thăng hoa có phải máy sấy đông khô không

Như vừa nói trên, máy sấy thăng hoa cũng là máy sấy đông khô, hai tên gọi này đều chỉ chung một loại máy sấy mà thôi. Sở dĩ có cách gọi khác nhau là do cách sấy của máy sấy này khá đặc biệt. Nhiều người dựa trên đặc điểm về cách sấy đó để gọi tên loại máy này.

Máy sấy thăng hoa khi sấy sẽ giảm nhiệt độ xuống âm 30 đến âm 40 độ C để làm đông đá sản phẩm. Sau đó bơm chân không sẽ hút chân không liên tục trong buồng sấy để nước đá trong sản phẩm cần sấy thăng hoa. Thăng hoa là hiện tượng nước đang từ thể rắn chuyển thành thể khí mà không qua giai đoạn hóa lỏng. Khi nước đá thăng hoa hoàn toàn, sản phẩm sẽ khô mà vẫn giữ được hình dáng ban đầu.

Với cách sấy áp dụng nguyên lý thăng hoa của nước nên dòng máy sấy này được gọi phổ biến là máy sấy thăng hoa. Do máy được làm lạnh ở nhiệt độ rất thấp nên cũng nhiều người gọi là máy sấy lạnh thăng hoa, máy sấy âm sâu, máy sấy đông khô, ...

Máy sấy thăng hoa có phải máy sấy đông khô không

Cách gọi nào là chính xác

Với nhiều tên gọi khác nhau chắc nhiều bạn cũng thắc mắc cách gọi nào là chính xác cho dòng máy sấy thăng hoa. Câu trả lời là cách gọi nào cũng đúng vì những cách gọi này tương đối phổ biến ở Việt Nam. Còn ở nước ngoài thì dòng máy sấy này gọi là Freeze drying machine - dịch nôm na là máy sấy đông khô. Vì cách dịch này nên thường mọi người hay gọi dòng máy sấy sử dụng phương pháp sấy thăng hoa là máy sấy đông khô hoặc máy sấy thăng hoa là phổ biến nhất.


Bài viết liên quan: