Chế độ sấy thăng hoa cài đặt thủ công, khi nào nên cài thủ công


Trên máy sấy thăng hoa Mactech có hai chế độ cài đặt sấy đó là chế độ sấy tự động theo áp suất và chế độ cài đặt sấy thủ công. Ở chế độ cài đặt tự động, sau khi hết giai đoạn làm đông máy sẽ tự động hoạt động theo chương trình. Còn chế độ thủ công, các bạn cần cài đặt nhiệt độ và thời gian sấy tùy theo kinh nghiệm sấy của bản thân.

Chế độ sấy thăng hoa cài đặt thủ công

Chế độ sấy thăng hoa cài đặt thủ công

Chế độ sấy thăng hoa cài đặt thủ công

Nói lại về các giai đoạn khi sấy thăng hoa để các bạn biết việc cài đặt thủ công nằm ở giai đoạn nào và nên cài đặt như thế nào. Sấy thăng hoa cần qua 3 giai đoạn sấy chính:

  • Giai đoạn 1 Cấp đông: giai đoạn này sản phẩm sấy được cấp đông trong buồng sấy thăng hoa khiến toàn bộ sản phẩm sấy đông đá ở nhiệt độ âm sâu khoảng -30 độ C. Giai đoạn này diễn ra trong khoảng thời gian khoảng 3 - 5 giờ tùy độ dày mỏng của sản phẩm sấy.
  • Giai đoạn 2 Hút chân không: máy bơm hút chân không sẽ hoạt động để hút hết không khí trong buồng sấy, không khí trong buồng sấy bị hút hết sẽ khiến áp suất trong buồng sấy giảm dần đến mức 20 Pa.
  • Giai đoạn 3 Tăng nhiệt: nhiệt độ trong buồng sấy sẽ được tăng dần từ -30 độ C lên đến 40 độ C. Việc tăng nhiệt giúp quá trình sấy thăng hoa diễn ra nhanh hơn, rút ngắn thời gian sấy.

Chế độ sấy thăng hoa cài đặt thủ công các bạn sẽ cài đặt ở giai đoạn 3. Có 2 thông số cần cài đặt là thời gian và nhiệt độ. Giai đoạn 3 này sẽ được chia ra làm 6 hoặc 8 chu kỳ. Mỗi chu kỳ các bạn cần cài thời gian và nhiệt độ cụ thể để mức nhiệt tăng dần theo thời gian.

Chế độ sấy thăng hoa cài đặt thủ công

Chế độ sấy thăng hoa cài đặt thủ công

Ví dụ

Ví dụ, sấy hoa trà vàng tổng thời gian sấy khoảng 35 giờ. Giai đoạn cấp đông các bạn để 4 giờ. Giai đoạn hút chân không 30 - 60 phút. Giai đoạn tăng nhiệt sẽ có tổng thời gian là khoảng 30 giờ. Các bạn chia làm 6 chu kỳ để cài đặt:

  • Chu kỳ 1: nhiệt độ tăng dần từ -30 độ C lên -20 độ C. Thời gian tăng nhiệt trong 3 giờ.
  • Chu kỳ 2: nhiệt độ tăng dần từ -20 độ C lên -10 độ C. Thời gian tăng nhiệt trong 4 giờ.
  • Chu kỳ 3: nhiệt độ tăng dần từ -10 độ C lên 0 độ C. Thời gian tăng nhiệt 5 giờ.
  • Chu kỳ 4: nhiệt độ tăng dần từ 0 độ C lên 10 độ C. Thời gian tăng nhiệt 5 giờ.
  • Chu kỳ 5: nhiệt độ tăng dần từ 10 độ C lên 20 độ C. Thời gian tăng nhiệt 5 giờ.
  • Chu kỳ 6: nhiệt độ tăng dần từ 20 độ C lên 40 độ C. Thời gian tăng nhiệt 8 giờ.

Như vậy, với thông số trên thì nhiệt độ sấy trong máy sẽ tăng dần từ -30 độ C lên 40 độ C trong khoảng 30 giờ kể từ khi áp suất trong máy đạt mức tiêu chuẩn (20 Pa). Mỗi khoảng thời gian nhất định, nhiệt độ sẽ tăng dần tùy theo thông số cài đặt thủ công. 

Khi nào nên dùng chế độ sấy thủ công

Chế độ sấy thủ công trên máy sấy thăng hoa Mactech có ưu điểm là thông số có thể tùy ý cài đặt. Việc tự điều chỉnh thông số sấy sẽ phù hợp với những trường hợp muốn sấy sản phẩm theo ý tưởng mới để rút ngắn thời gian sấy hoặc sấy cho phòng thí nghiệm. 

Thực tế khi sử dụng máy sấy thăng hoa, Mactech khuyên các bạn nên chọn chế độ sấy tự động theo áp suất chứ không nên sấy theo chế độ thủ công. Nguyên nhân vì sấy thủ công các bạn cần có kinh nghiệm sấy để đảm bảo chất lượng sản phẩm sau khi sấy xong, nếu bạn cài sai thông số rất có thể sản phẩm sau khi sấy xong vẫn khô nhưng chất lượng không được đảm bảo.


Bài viết liên quan: